Playcast

Открытка (плейкаст) «MAZAL TOV»

Motek , 18 июня 2006 года, 9:12


MAZAL TOV MAZAL TOV

Kapara sheli... ani meaxelet lexa
hamon briyt simxa ve osher!
tatsliax be kol asher tifne
ve tagshim xalomoteixa.
meaxelet lexa she iakify otxa be ahava
anashim tovim ve esharim she ihiy letsidxa tamid!

xibykim ve neshikot

Mylia


Звук:
Изображение: