Playcast

Открытка (плейкаст) «Усмихни се, малка моя!»

dandanch , 6 апреля 2010 года, 1:25


Усмихни се, малка моя! Усмихни се, малка моя!

Виждам, малка моя!
Виждам ръцете ти протегнати към някого…
Толкова е специален той, че твоите вибрации са в унисон с неговите.
Но ти не можеш да направиш повече от това, мило момиче!
Тежи ти. Знам.
Затова се усмихни. Твоята усмивка ще се пренесе на другото лице. Дори и да плаче в този момент, дори да е тревожно, но ще усмихне заедно с теб. Повярвай ми!
Един миг само и ще се слеете.
Защото между хората има невидими връзки, а тази вашата, е специална. Защото мислите ти докосват тревожното сърце и уплашената му душа. И не на последно място, защото обичаш този човек, а любовта прави чудеса!
В това вярваш. Знам.
Усмихни се, малка моя!Звук:Unidos Para La Musica К себе
Изображение: Любовь
Текст:images.google.bg