Playcast

Открытка (плейкаст) «PALJU ÕNNE NEEME !!!»

эльвикрас , 7 мая 2012 года, 11:16


От: эльвикрас

 Кому: NEEME

PALJU ÕNNE NEEME !!! PALJU ÕNNE NEEME !!!

103 PSALM Jumala heategude ülistus


1Taaveti laul .Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha

nime! 2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.
4Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega

nagu pärjaga. 5Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.
6Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse.
7Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod.

8Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.
9Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. 10Tema ei tee meile meie

 pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 11Sest otsekui

 taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu,
kes teda kardavad.
12Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist

meie üleastumised. 13Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand

nende peale, kes teda kardavad. 14Sest ta teab, millist tegu me oleme;
tal on meeles, et oleme põrm.
15Inimese elupäevad on nagu rohi:
ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
16kui tuul temast üle käib, ei ole teda
ja tema ase ei tunne teda enam.
17Aga Issanda heldus on igavesest igavesti
nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele,

18neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele,
et teha nende järgi.
19Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse,
tema kuningriik valitseb kõiki.
20Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad

 sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! 21Kiitke Issandat,

kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!  22Kiitke Issandat,  kõik tema tööd kõigis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat!

 Звук:Childhood memories ( Di Blasio ) настроение нежное - Patmos - Inspiration from the Classics new-mp3.info & mp3shake.com
Изображение: Playcast clipart: Anahati Весна�
Текст:www.piibel.net
Тэги: с днём рождения

 
 

Комментарий автора

PALJU ÕNNE NEEME !!!
 Желаю тебе вот столько....

Счастья!
Улыбок!
Здоровье!
Позитивных эмоций!
Успехов!
Любви!

С днём рождения!!!
Эльвира