Playcast

Открытка (плейкаст) «Честит Димитровден!»

catpuccino , 26 октября 2006 года, 12:58


Честит Димитровден! Честит Димитровден!

Елениното да потропнем
и портите си да отхлопнем.
Че почва вече веселбата
с усмивка на лицата :)


Звук:
Изображение: