Playcast

Открытка (плейкаст) «доверие»

ganis , 25 августа 2007 года, 23:38


 Кому: от Гани

доверие доверие

Любовта, е търпелива!
Любовта, прощава всичко!


Звук:гани К себе
Изображение: гани
Текст:гани