Playcast

Открытка (плейкаст) «Трифон Зарезан»

Avangard , 1 февраля 2008 года, 13:18


Трифон Зарезан Трифон Зарезан

Вдигни над лозе бъклицата тежка,
да бликне веселба човешка,
да има грозде, Трифон Зарезане,
на вино дяволско да стане...

Благослови го да е медовито
и като билка лековито, -
горчива рана някой да лекува,
а друг момите да целува.

Трифоне, Трифон Зарезан,
Сякаш си от господа призван.
Ако го няма твойто вино лудо,
живота няма да е чудо!

При който няма празници небесни,
да влезат твойте руйни песни.
А който знае за какво го пие,
той раят земен ще открие!

вокал: Веселин Маринов
музика:Тончо Русев
стихове:Евтим Евтимов
http://textove.com/text.php?song=e0b9ddaa


Звук:Трифон зарезан - Veselin Marinov - Trifon zarezan К себе
Изображение: Трифон Зарезан - mediatimesreview.com
Текст:Евтим Евтимов
Тэги: имен ден празник трифон веселин маринов