Playcast

Открытка (плейкаст) «❀*❀ Ana mügəddəsdir ❀*❀ Посвящаю всем матерям»

DISPATCHER_2010 , 2 сентября 2014 года, 16:52


Изображение для плейкаста
Azad  Aydinli
Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста

Quş uçmaq istədi, Allah qanad verdi.
O süzdü havanı, gəzdi dünyanı
Qarışqa zəhmətkeş olmaq istədi,
Tanrının hökmü ilə, qüvvət verildi.

İnsanın da arzusu vardı tanrıdan
Bu arzu yaşamaq, yaşamaq idi.
Tanrı da insanın bu arzusunu
Yerinə yetirdi bir mələk verdi

İnsanı yaşadan bax bu mələkdir
Bu mələk anadır, ana mələkdir.
Anasız heç bir şəxs yaşaya bilməz
Ananın əlində o ölə bilməz.

Ona görə yox ki qorxur ölümdən.
O qorxur ananın kövrəlməsindən.
Ananın gözündən axsa əgər yaş
Övladın dünyası dağılacaqdır.

Изображение для плейкаста
Изображение для плейкаста
Звук:Eyyub Yaqubov - Ana (Мать)....muzofon.com К себе
Изображение: Мать и сын...личный альбом.., Картинка Цветы рисованные...kira-scrap.ru
Текст:Ana haqqında şeir...www.seirler.com